Bạn xem thử một slide về phát hiện tấn công DDoS sử dụng mạng Neural nè.
slideshare.n*t/sbc-vn/sbc2012-phat-hien-tan-cong-d-dos-bang-mang-neural-tran-nguyen-ngoc