Bạn upload file logs của bạn lên một trang chia sẻ, xong gọi những anh em chuyên làm về mạng, đặc biệt là về bảo mật họ lấy về xem và phán cho bạn biết. Cũng có thể gửi file đó cho bkav.com để họ xem...