Em cũng ở Thanhhoa nà nhưng bây giờ vô saigon học mất rồi
Chừng nào tinhocxanh lại về thanhhoa bác dly hú em 1 tiếng
em thuê công nông , máy cày ra đón bác nhá :d