Mỗi người có 1 lý tưởng riêng để giúp ít cho Xã hội? Ko biết pác đã làm được gì mà hỏi Tin học xanh như vậy? Hay là chỉ góp ý kiến vớ vẩn. Nói thật nghe câu chuyện là biết mồm pác toàn tỏi!