Câu này nếu anh Dê làm căng là bạn bị ăn warn đó, tội "khích tướng", ý quên, DDTH đâu có quy định này, mà là tội "xúc phạm thành viên khác mới đúng" ^^