Chỉ là bạn có tâm lý "mì ăn liền", lười nghiên cứu tài liệu về theme-based và không biết dùng vim chứ gì đâu.