Theme đơn giản, ít JS load nhanh là tốt nhất cho SEO mấy trang dạng tin tức, content