Mình thì theme nào nhẹ là chơi. Cài thêm cái plugin seo by yoast là seo vô tư luôn.