Giờ hầu như họ chuyển qua mấy game bài như iOnline hay iwin
bên đó đông đảo lắm