http://photo.tinhte.vn/store/2014/07/2545577_Di_chuyen_app_microSD.jpg

Sau một thời gian sử dụng, bộ nhớ trong của thiết bị Windows Phone 8.1 chỉ còn trống có chút xíu, nhưng bạn vẫn không muốn gỡ...