Mình thấy game hay mà
Cơ bản là bác chơi một mình nên chán thôi