Họ Tên : NGUYỄN DUY KHOA
Username : MsMong
E-mail : khoandph01081@fpt.edu.vn
Tuổi : 20
Nghề nghiệp : Sinh viên
Muốn làm Mod của box : Thiết kế Web
Tại sao bạn lại muốn làm Mod cho DDTH : Chia...