Để cài đặt Driver cho máy các bạn phải có Driver có sẳn từ CD hoặc tải bộ driver của Dell tại đây

1) Cài chipset cho máy

...