10/chuyenly - Nguyễn Hoàng.
May quá, 11 từ Sài Gòn về. Hẹn gặp lại anh em :boxing: