11/ vuong_netlink(banned) - Đồng Quốc Vương
Mong là hôm đó xin được sếp cho đi! (Sếp cũng là mem trong ddth :D)