ok.ok
7/ ngoc_kingboy_156 - Đức Ngọc
8/Cho e đăng kí trước vài xuất cho bạn bè nữa :-D