minh cũng muốn tham gia
nick: virut_kma
tên: đặng thế tuyến