12/ AkuVn - Nguyễn Phương Hải
Hôm đó không bận gì nhưng chưa ra đó lần nào mong là không bị lạc.
P/S: Ai ở Mỹ Đình - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Trần Duy Hưng đi cùng cho vui nào! Phone:...