hì em mở màn luôn
4/ emperor666 - Nguyễn Trung Hiếu