Mình đăng ký 1 slot nhé .

Khu vực tham gia : Hà Nội

Nick diễn đàn : Namddees

Họ và tên : Lương Hải Nam

Liên hệ : 0936.383.656