Nói về web bán hàng thì bạn dùng Opencart là tốt nhất mình cũng đã từng dùng, hỗ trợ Seo url thân thiện, mô tả, keyword như Wordpress thôi, giao diện cũng đẹp. Còn Wordpress làm web bán hàng chạy k...