Mình thì chủ yếu dùng Wordpress thôi thấy khá thuận lợi và dễ dàng còn với Opencart thì chưa dùng bao giờ cả