Các bác đã và đang học ở BKCAD có tài liệu không chia sẻ cho anh em trong threat này với ạ?

Em cũng muốn học ở đó quá mà chưa bố trí thời gian được.