@ Trinh Mau Thin: bác này đúng thựt là đáng ăn đòn, đang hớn hở đọc, mất cả hứng....hì hì :)