Việc lựa chọn nền tảng để bán sản phẩm cũng là điều rất quan trọng. Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp để bán sàn TMĐT, cũng không phải sản phẩm nào cũng có thể bán trên MXH và cũng không phải sản...