Nói vớ nói vẩn, ai bảo là Việt Nam chưa có ai lập trình trên Linux thế !
Nói cho mà nghe này, trong nhưng năm sắp tới Linux sẽ thay thế Win bởi những ưu việt của một hệ điều hành mã nguồn mở.
Chính...