cũng muốn chạy để rèn luyện sức khỏe nhưng chạy 1 vòng quanh công viên mỗi ngày thôi, chứ chạy thế kia chắc không có sức