Em thấy những máy mới sản xuất của mấy hãng gì gì đó bây giờ cài HĐH Linux , khi đem bán cho người dủng đều phải xoá Linux đi và cài Win vào .