linux như bản redhat miễn phí mà cần gì bản quyền . Mà linux bây giờ phần mềm ứng dụng rất đa dạng và phong phú lại hầu như free.