dùng tiếng anh thì càng tốt chứ sao, nhưng bài post phải đảm bảo chất lượng. Anh em có tin gì hay thì cứ post lên.