cho mình hỏi có bạn nào có biết về tài liệu hướng dẫn (hoặc trang web) cài đặt linux, cách sử dụng linux cơ bản và tập các lệnh thao tác cơ bản+nâng cao (giống dos của win đó), cách xem và viết...