Hồi còn nhỏ em đi bán vé số em đi bộ hơn như vậy được .
Bay giờ lớn ròi đi bộ chắc không nỗi nữa chứ nói gì chạy bộ em khâm phục thớt quá
Thớt có rãnh cho em chạy chung với em dạo này ngồi máy mập...