Post: Cái DDTH này tại sao đi xuống
User: thlins
Infraction: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
Points: 3

Administrative Note:


Message to User: