Học giao tiếp bạn tìm lớp học với giáo viên bản ngữ là đúng rồi. Bạn có thể tham khảo một số địa chỉ như acet, ili, idp hay vus. Chúc bạn nhanh tìm được chỗ học tốt!