Cứ viettel mà quất đừng bao giờ dùng fpt nữa :) tẩy chay vì chất lượng kém còn thái độ coi thường khách hàng máy chủ em ở viettel vì chả có ai đi đặt fpt