Ko biết post lên có thừa hay không nhưng mà cứ đưa lên 1 cách tạo heightmap mà tui biết:

Bước 1: Chuẩn bị 1 file BITMAP (trắng đen) thể hiện địa hình dạng 2D
Nhỏ thôi, không cần lớn để không làm...