FPT có mấy bác Telecom đi mượn danh bán tùm lum dịch vụ. Chất lượng chưa tới, rùm ben cũng nhiều :)