cũng chẳng hiểu sao cả công ty mình mấy hôm trước không gửi và nhận mail được, gọi hỏi thì bảo đang kiểm tra