Em có 1 server đặt ở Tân Thuận cũng khá ổn.
Bác dùng ở khu vực nào ?