DC mà để chập chờn thì chắc FPT còn mất khách dài dài nhỉ