mình thì học online ở trang eivonline..mình thấy nhiều người đang luyện ielts ở đấy lắm (thấy bảo EIV Online rất đa dạng khóa học từ cho trẻ nhỏ cho đến người đi làm với cả hình thức học 1 gv kèm 1...