Chuyện của THX chọn OS nào thì tùy bác dly, vì bác dly chính là người quyết định. Tôi chỉ không hoàn toàn đồng ý với bác lqkhoi
1. Máy yếu thì cài Windows 98 và các ứng dụng vừa tầm kèm theo. Ubuntu...