Tôi còn hơn bạn nữa ấy chứ. 1 ngày chắc khoảng gần 16 tiếng. Ngoài dly hướng dẫn ra, bạn nên không nhìn máy tính quá thường xuyên. Cứ làm khoảng nửa tiếng thì chịu khó đi lấy nước, hay nhìn ra chỗ...