Mình cũng đồng ý với bạn nè. Với lại học cần phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, chăm chỉ, chịu khó nữa nhé. Môi trường học tập tốt, không khí vui vẻ, thầy dạy hay chính là 1 phần động lực để bạn...