cám ơn nha bài viết hay lắm. trả lời để có thể thấy line thông cảm nha.