Mình thấy công việc các bạn làm rất cảm động và có ý nghĩa, trong thời gian tới mình sẽ kêu gọi bạn bè tham gia ủng hộ các bạn nhiều hơn.
qua thread này mình được biết được THX hôm nay là ngày ra...