Máy của bạn đang chạy trên win mấy, có dùng phần mềm diệt virus không ???