Nếu bạn là người thường xuyên đi du lịch, đi công tác nước ngoài và muốn dùng wifi, minternet mượt mà mà không muốn phải mua sim ở nước sở tại với thủ tục mua sim lại phức tạp, chi phí cao? Chúng tôi...