Vang số là gì? Khái niệm "Vang số" còn trở nên cực kỳ xa lạ Đối với những người không chuyên về thiết bị âm thanh. Tuy nhiên, nó có sự quan trọng rất hữu ích ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng âm...