Khoảng 44% người dùng Android đã quyết định chuyển sang iPhone 15 vì sự hỗ trợ cổng sạc USB-C. Kết quả từ cuộc khảo sát cũng cho thấy sự quan tâm của hầu hết chủ sở hữu iPhone với hơn 63% trong số họ...